Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT ĐỨC TRỌNG NHIỆM KÌ 2023 - 2028

12.01.2023 08:28790 đã xem

          Chiều ngày 07 tháng 1 năm 2023, Công đoàn trường THPT Đức Trọng đã tiến hành đại hội công đoàn cơ sở trong sự hiện diện của 86 công đoàn viên giáo viên và nhân viên của nhà trường.

                 Đại hội không chỉ tổng kết đánh giá những thành quả đạt được của ban chấp hành công đoàn nhiệm kì 2017 – 2023 và đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn của Nhiệm kì 2023- 2028 mà còn được nghe hai tham luận với nội dung “Công đoàn trường THPT Đức Trọng với công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo và người lao động của đồng chí Trần Thị Hằng  và tham luận “Nữ cán bộ, nhà giáo với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của đồng chí Nguyễn Trương Quỳnh Anh đồng thời dưới sự phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hà Đỗ Thái – UV.BCH Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng, đại diện công đoàn cấp trên chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kì sắp tới và trao quà của Công đoàn ngành đến Công đoàn cơ sở và hai Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán Quý Mão.

            Đại hội đã bầu ra ban chấp hành công đoàn mới gồm 7 đồng chí:

  1. Hoàng Thị Hà – Chủ tịch công đoàn
  2. Trần Thị Bích Liên – Phó chủ tịch công đoàn
  3. Trần Thị Hằng – Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra
  4. Trần Thị Minh Tâm – UV.BCH
  5. Cao Ngọc Châu– UV.BCH
  6. Bùi Thị Thu TrangThu Trang– UV.BCH
  7. Nguyễn Ngọc Bản– UV.BCH

            Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết của nhiệm kì 2023 - 2028. Với một lực lượng được trẻ hóa, giàu nhiệt huyết Công đoàn trường THPT Đức Trọng cùng hướng về một nhiệm kì mới cùng với chính quyền nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Giáo dục trong tình hình mới. 

           Một số hình ảnh Đại hội

- CĐCS Trường THPT Đức Trọng -

Tin tức khác