Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

18.01.2023 09:46110 đã xem

         Với phương châm “đổi mới – dân chủ - đoàn kết – phát triển”, Công đoàn Ngành Giáo dục Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc công tác chỉ đạo Đại hội ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

          Để thực hiện việc tổ chức Đại hội, Công đoàn Ngành đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tổ chức Đại hội và chỉ đạo tổ chức 02 Đại hội điểm tại CĐCS Trường THPT Trần Phú (Cụm các đơn vị trên địa bàn Thành phố Đà Lạt và các huyện phía Bắc tỉnh Lâm Đồng) và CĐCS Trường THPT Nguyễn Tri Phương (Cụm các đơn vị trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc và các huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng). Sau Đại hội điểm, CĐGD tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm để các đơn vị tổ chức Đại hội tại cơ quan, đơn vị mình.

          Từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 16/01/2023 toàn bộ các CĐCS trực thuộc CĐGD tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công Đại hội. Đại hội tại các CĐCS đã đánh giá những kết quả đạt được và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu BCH, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT và Chủ nhiệm UBKT của CĐCS, tổ chức góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội CĐGD tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐGD tỉnh. Lãnh đạo CĐN và các thành viên BTV, BCH CĐN đã tham dự, chúc mừng và chỉ đạo tất cả các Đại hội tại 63/63 CĐCS trực thuộc.

          Nhân dịp Đại hội các CĐCS trực thuộc và chào đón năm mới Quý Mão 2023, CĐGD tỉnh đã thăm, động viên 25 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí của LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam, Công ty THHH Viễn Đông hỗ trợ.

           Chỉ đạo thành công việc tổ chức Đại hội các CĐCS trên tinh thần phát huy mạnh mẽ dân chủ, huy động sức mạnh trí tuệ của đội ngũ đoàn viên lao động trong các đơn vị và sự phối hợp chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị. CĐGD tỉnh tin tưởng công tác Công đoàn tại các CĐCS nói riêng và CĐGD tỉnh nhà nói chung sẽ có bước phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Đồng chí Ngô Văn Sơn – Chủ tịch CĐGD tỉnh dự và chỉ đạo tại hai Đại hội điểm

* Một số hình ảnh Đại hội các CĐCS

- CĐN Giáo dục Lâm Đồng -

Tin tức khác