QUAN TÂM PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THPT PRÓ

08.11.2023 11:1474 đã xem

                             Ngày 2/11/2023, đồng chí Trần Thị Gái (Giáo viên tổ Toán- Tin) sau một thời gian rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu tốt, đã được công đoàn giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                            Cùng với việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động , Công đoàn THPT Pró đã xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên giáo viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng. Do đó, việc thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu thêm nhiều đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy, chi bộ xem xét, kết nạp, ngày càng khẳng định được vai trò của Công đoàn trong việc tích cực tham gia xây dựng, phát triển Đảng.

                          Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, công đoàn cơ sở THPT Pró sẽ tiếp tục giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện công tác phát triển đảng viên. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ buổi Lễ kết nạp.

                                                          G:\2023-2024\công đoàn\ket nap 2023\z4841818242280_46aee3a798a3c834aa139a7c8dff209b.jpg

                                                                                       Lễ kết nạp diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình.

                                                   G:\2023-2024\công đoàn\ket nap 2023\z4841818225823_85c59ad9c55267948f97e85d11bda3e8.jpg

                                                                Đ/c Trần Thị Gái tuyên thệ trước cờ Đảng và chân dung chủ tịch  Hồ Chí Minh

                                                                                 G:\2023-2024\công đoàn\ket nap 2023\z4842068194138_272319e2e719bc46746b2ead737e7733.jpg

                                                              Đ/c Nguyễn Thanh Nhã - Phó bí thư chi bộ trao Quyết định cho đảng viên mới

                                                                        G:\2023-2024\công đoàn\ket nap 2023\z4841952332528_615942bc266c19df0ebe72391ac15f80.jpg

                                                  Đ/c Trần Thị Hiền đại diện nhận nhiệm vụ phân công theo dõi và giúp đỡ đảng viên dự bị Trần Thị Gái

 

                                                                                                                                                                                              - CĐCS THPT Pró -

Tin tức khác