Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

SAU ĐẠI HỘI ĐIỂM, CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

12.01.2023 11:44379 đã xem

          Hòa chung không khí đón mừng xuân mới Quý Mão - 2023, sau khi tham dự để rút kinh nghiệm ở Đại hội điểm do CĐGD tỉnh chỉ đạo tổ chức tại CĐCS trường THPT Trần Phú (Cụm các đơn vị trên địa bàn Thành phố Đà Lạt và các huyện phía Bắc tỉnh Lâm Đồng) và CĐCS Trường THPT Nguyễn Tri Phương (Cụm các đơn vị trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc và các huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng)  Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến tới Đại hội CĐGD tỉnh lần thứ XII.

          Tính đến nay, đã có 34/63 CĐCS trực thuộc tổ chức thành công đại hội trên tinh thần phát huy mạnh mẽ dân chủ, huy động tối đa sự đóng góp trí tuệ của đông đảo đoàn viên lao động tại các đơn vị. Đại hội tại các CĐCS đã đánh giá những kết quả đạt được và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu BCH, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT và Chủ nhiệm UBKT của CĐCS và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐGD tỉnh.

          CĐGD tỉnh đã cử thành viên BTV, BCH về tham dự, chỉ đạo các đại hội và trao thưởng, trao các phần quà chúc mừng Đại hội và quà tết cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội của CĐN tập trung ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được của CĐCS các đơn vị, lưu ý những tồn tại cần khắc phục và tư vấn các giải pháp cho các CĐCS phát huy các điểm mạnh, khắc phục các tồn tại; đặc biệt tập trung chỉ đạo các nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ tới như: chú trọng công tác truyền thông giáo dục, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên lao động, công tác tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành…

          Đại hội tại các đơn vị cũng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sát thực của Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền nhà trường, cấp ủy các đơn vị đã cử thành viên của cấp ủy (Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ) tham gia Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

          Với khẩu hiệu đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, CĐCS các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức Đại hội theo lịch đã đăng ký và được BTV CĐGD tỉnh phê duyệt, dự kiến đến ngày 16/01/2023 toàn bộ các CĐCS trực thuộc sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội. Sự thành công của các Đại hội đã được tổ chức đã tạo nên luồng gió mới, không khí thi đua sôi nổi tại các CĐCS nói riêng và CĐGD tỉnh nói chung.

          Một số hình ảnh Đại hội tại các CĐCS và hoạt động dự, chỉ đạo Đại hội của Chủ tịch Công đoàn Ngành và thành viên BTV, BCH CĐGD tỉnh.

- CĐGD Lâm Đồng -

Tin tức khác